Monday, August 18, 2014

coginio "gyoza"

Mae'n flasus heb os, ond dw i ddim yn ei goginio'n aml oherwydd ei fod o braidd yn drafferthus paratoi. Ac felly dim ond unwaith neu ddwy'r flwyddyn bydda i'n ei goginio. Penderfynais ei goginio i swper neithiwr fodd bynnag wedi clywed bod fy mab ifancaf wedi dweud wrth y dosbarth mai gyoza ydy ei hoff fwyd pan ofynnwyd gan yr athro. Doeddwn i ddim yn gwybod ei fod o'n ei hoffi cymaint. Cawson ni blatiau o gyoza ac roedd pawb yn hapus.

No comments: