Thursday, August 7, 2014

melon dŵr a thomatos

"Tyrd i brynu'n melonau dŵr ni," meddai ffrind sydd gan ardd helaeth o bob math o ffrwythau a llysiau. A dyma fynd brynhawn ddoe a phrynais felon dŵr du, enfawr. Mae'r croen yn galetach na'r lleill ac felly roedd yn dipyn o waith i'w dorri o yn y modd newydd a sgrifennais amdano. Roedd o'n flasus iawn beth bynnag. Ces i domatos hefyd yn rhad ac am ddim. 

No comments: