Wednesday, August 20, 2014

chwynnu

Mae'n anodd credu pa mor nerthol ydy'r chwyn. Wedi i'r blodau gorffen, rhaid cyfaddef fy mod i'n esgeuluso'r gwely gellysg. Yna mi welais yn sydyn bron fod yna goeden fach yn tyfu yno! Gwisgais mewn gwisg amddiffyn gan unrhyw bryfed sydd yn hedfan neu gropian,  dyma daclo'r chwyn sydd wedi meddiannu'r gwely. Mae o'n edrych yn llawer gwell bellach. Dylwn i weithio'n galetach o hyn ymlaen.

No comments: