Saturday, August 16, 2014

cyfyng-gyngor

Mae ci'r cymydog drws nesaf yn neidio i mewn ein hiard ni dros y ffens yn aml. Pan oeddwn i wrth y ffenestr y bore 'ma, fe welais o'n rhedeg yn hapus a neidio ar y dec cefn hyd yn oed a snwffian yma ac acw. Dyna'r lle mae'n moch cwta ni'n aros pan fod y tywydd yn braf. Pan gwynon ni wrth y cymydog o'r blaen, dechreuon nhw gadw'u ci ar y tennyn byr yn eu hiard sydd yn nadu'n druenus drwy'r amser. Yn amlwg ei fod o'n mynd yn rhydd bellach. Dw i mewn cyfyng-gyngor. 

No comments: