Sunday, August 3, 2014

y modd gorau i dorri melon dŵr

Mi wnaeth weithio! Mi wnes i dorri melon dŵr yn ôl y cyfarwyddiadau neithiwr. Roedd yn hynod o hawdd ei bwyta; cafodd y teulu hwyl fel gwelir yn y llun. Fel arfer mae bwyta melon dŵr yn creu llanast ac felly dw i'n cael gwared ar y croen a thorri'r ffrwyth yn giwbiau i'r teulu. Mae'r modd hwn yn datrys y broblem i gyd.

No comments: