Monday, August 11, 2014

gadael hawaii

Mae rhieni fy ngŵr newydd symud i fyw efo'u mab ifancaf a'i wraig yn Las Vegas. Roedd eu hiechyd yn mynd yn rhy wael iddyn nhw fyw ar ben eu hun bellach. Er bod ni i gyd yn falch bod nhw'n cael gofal braf o hyn ymlaen, dan ni'n gwybod mai moment trist iddyn nhw adael i'w tŷ o 44 mlynedd yn Hawaii. Mi ddoith y gŵr adref yn fuan ar ôl gwneud y gwaith angenrheidiol ar y tŷ.


No comments: