Friday, August 8, 2014

tokyo ym mis awst

Wir i chi. Mae'n ofnadwy o boeth ac yn fwll ym mis Awst yn Tokyo. Nad oedd gen i air-conditioner pan oeddwn i'n byw yno, ac roeddwn i'n dioddef y mis cyfan. Ac felly na fydda i eisiau mynd neu argymell neb i ymweld â Tokyo y mis hwnnw. Mae'n hollol resymol i Patrick (blogiwr arall Eidalaidd) i rybuddio pobl i beidio mynd yno ym mis Awst. Yn ddiweddar, fodd bynnag, dw i ddim yn hollol bendant wedi darllen cynifer o byst am Awaodori gan Tokyobling. A dweud y gwir doeddwn i erioed wedi gweld y dawnsio gwerin bywiog hwnnw. (colled fawr!) Efallai na fyddwn i'n teithio i Japan er mwyn ei weld, ond byddwn i wrth fy modd os bydd cyfle hyd yn oed ym mis Awst.

No comments: