Friday, August 22, 2014

poster newydd


Mae fy merch hynaf yn dal i gyfrannu tuag at Heddlu Norman fel gwirfoddolwr. Creu poster recriwtio oedd un o'i gwaith oedd o. Cafodd hi ei chomisiynu i newid y llun yn ddiweddar oherwydd bod y plismon yng nghanol y poster wedi symud i heddlu arall. Roedd hi wrthi am dipyn ac mae hi newydd orffen. Tynnodd hi lun o blismon arall a'i "ffotosiopodd" o ar y llun. Mae'r llun ar ben tudalen Face Book Heddlu Norman a chael cynifer o adborthion ffafriol.

No comments: