Saturday, August 2, 2014

y lawnt twt

O'r diwedd mae'r peiriant torri lawnt wedi cael ei drwsio. Wedi'r ddamwain ofnadwy, doeddwn i ddim eisiau gofyn i neb i dorri'n lawnt ni. Mae pawb yn y dref yn cael problemau efo'u peiriannau mae'n ymddangos fel cymerodd gynifer o amser i'r siop i wneud y gwaith. Roedd fy mab ifancaf wrthi'n gweithio yn yr ardd flaen a chefn ddoe ac mae popeth yn edrych yn dwt iawn. (roedd o'n rhedeg wrth wthio'r peiriant i dorri record!) 

No comments: