Saturday, August 9, 2014

gwaeth na fenis

Mae fy ail ferch yn uwchlwytho o ychydig o luniau ar y tro a dynnodd yn Ewrop. Hwn ydy un o'r diweddaraf - pont druan ym Mharis. Mae'r sefyllfa'n waeth na Fenis. Clywais fod rhaid i'r bont honno gael ei hailgodi oherwydd bod hi wedi cael ei difrodi gan ormod o bwysau. Pam na wnaeth y ddinas dorri'r cloeon clap i ffwrdd cyn iddyn nhw achosi'r cymaint o broblem, fel maen nhw'n ei wneud yn Fenis? 

No comments: