Friday, September 26, 2014

bendith

Mae MAC Book wedi bod yn rhan bwysig o fy mywyd ers i mi ei dderbyn yn anrheg Nadolig y llynedd. Cyn hynny, roedd rhaid i mi rannu'r cyfrifiadur mawr efo fy nhri phlentyn. Mae'n hynod o gyfleus fy mod i'n medru mynd ar y rhyngrwyd pryd bynnag mae angen arna i yn lle aros am fy nhro. Ac felly roeddwn i'n siomedig y bore 'ma pan fynnodd MAC Book beidio â chysylltu â'r rhyngrwyd yn rhyfedd; roeddwn i'n ofni byddai rhaid mynd â fo at Apple yn Tulsa. Wedi ychydig o brofi, fodd bynnag, roeddwn i'n llwyddo i oresgyn y broblem!  Diolch i'r Arglwydd!

No comments: