Wednesday, September 10, 2014

sport druan

Mae rhieni fy ngŵr yn byw efo'u hail fab a'i wraig bellach. Mae yna bedwar ci bach yn y tŷ ac mae un ohonyn nhw, sef Sport wedi syrthio mewn cariad efo'r fam. Mae o bob amser efo hi ac ar ei chlun pryd bynnag mae hi'n eistedd wrth y bwrdd. Cafodd hi lawdriniaeth ar ei hysgwydd yn ddiweddar ac mae hi'n gorfod aros yn yr ysbyty am ddyddiau. Postiodd brawd fy ngŵr lun o Sport yn eistedd ar sedd y fam yn aros amdani hi.

No comments: