Thursday, September 25, 2014

pooh yn yr haul

Cafodd fy mhlant wared ar nifer mawr o anifeiliaid meddal erbyn hyn; mae yna rai maen nhw eisiau eu cadw. Winnie the Pooh ydy un ohonyn nhw. Wrth awyru'r gobenyddion ar y diwrnod golchi'r dillad gwely, penderfynais drin Pooh hefyd. Roedd o'n torheulo'n braf drwy'r dydd.

No comments: