Thursday, September 18, 2014

popeth yn lan a distaw

Mae hi'n dechrau felly bob bore wedi i'r staff glanhau wneud eu gwaith ffyddlon. Diolch i BluOscar am y llun hyfryd hwn. Erbyn diwedd y diwrnod fodd bynnag, mae popeth yn newid. Mae miloedd o ymwelwyr difeddwl a gwerthwyr anghyfreithlon yn edmygu Parlwr Ewrop neu gymryd mantais arno fo, a'i adael mewn llanast, mewn gwarth, bob dydd. Y bore wedyn, bydd y staff yn cychwyn eu gwaith eto...

No comments: