Monday, September 15, 2014

dawnsio hula

Wedi darllen erthygl am ddosbarth dawnsio Hula ar gyfer yr henoed yn Japan, mi wnes i wneud ychydig o waith googlo a dysgu dawnsio am hanner awr y bore 'ma. Mae'r symudiad yn araf ond ces i fy synnu'n sylwi pa mor dda ydy'r ddawns 'ma i'r corf. Yn Japaneg ydy'r fideo hwn ond yn hollol ddealladwy heb wybodaeth yr iaith honno. Hoffwn i fynd i ddosbarth pe bai un ar gael yma.

No comments: