Friday, September 5, 2014

gwers ffrangeg orau

Roeddwn i bob amser yn meddwl bod ynganiad Ffrangeg yn amhosib i mi. Dechreuais ddysgu'r iaith drwynol honno fisoedd yn ôl fel her i fi fy hun felly. Penderfynais wneud fodd bynnag, yn hytrach, beidio â gwneud dau beth wrth gychwyn dysgu iaith estron y tro 'ma. 1: Peidio â phrynu deunydd. 2: Peidio â dysgu'r gramadeg fel pwnc; dw i'n ei dysgu hi "fel mae'n dod." Ar ben hynny, roeddwn i eisiau profi dull Alberto (Italianoautomatico) hynny ydy, "gwrando, gwrando, gwrando"

Yn sicr mae yna nifer o bethau ar gael ar y we yn rhad ac am ddim, ond maen nhw'n rhy ddiflas neu rhy anodd yn fy nhyb i. Roeddwn i'n methu ffeindio gwers sydd yn taro deuddeg.... hyd yn ddiweddar. Ffeindio gwers hyfryd wnes i! Mi sgrifenna' i amdani hi yfory gan fod y post hwn yn mynd yn rhy hir.

No comments: