Wednesday, September 24, 2014

fy moron

Yn hytrach na thaflu pennau'r moron a brynais, gosodais i nhw mewn cwpan efo dŵr. Wedi sawl diwrnod gwelais egin gwyrdd bach bach. Dw i wedi bod yn eu dyfrio nhw bob dydd, ac maen nhw'n bedwar modfedd o daldra bellach. Roeddwn i'n rhyw feddwl eu rhoi nhw mewn salad ar y dechrau, ond penderfynais eu cadw nhw fel fy "mhlanhigyn anwes" ar y silff uwchben y sinc.

No comments: