Saturday, September 6, 2014

gwers ffrangeg orau - 2

Dyma hi, y wers Ffrangeg orau  - Coffee Break French. Podlediad ydy hwn. Mae fersiwn hirach ar gael i'w phrynu ond mae hwn yn ddigon i mi. Peth anhygoel ydy bod gan Mark (yr athro) bodlediadau Eidaleg a Sbaeneg hefyd, ac roeddwn i'n arfer gwrando ar ei Eidaleg ardderchog. Un o Glasgow ydy o, ac felly mae o'n siarad Saesneg efo acen Alban gref bleserus. Fedra i ddim dioddef rhaglenni eraill tebyg efo athro a dysgwr yn sgwrsio'n swnllyd ond dw i'n hoff iawn o ddull Mark a'i lais. Mae'r ddysgwraig hoffus o Glasgow yn help mawr hefyd. Mae hi'n siarad Gaeleg ac Almaeneg. 

No comments: