Wednesday, September 3, 2014

i'r fferm

Aeth rhan o'r teulu i fferm ffrind dros y penwythnos diwethaf yn cael amser braf efo'r anifeiliaid yno. Roedd fy merched wrth eu boddau'n chwarae efo nhw a godro'r afr. Roedd yna dwrci sydd yn credu mai ci ydy o, ac felly yn cyfarth fel un! Druan o'r defaid fodd bynnag sydd yn chwysu heb gael eu cneifio. Mae'r ffrind yn cadw gwenyn hyd oed a chynhyrchu mêl. Cawson ni lefrith a chaws gafr, llysiau a mêl yn anrhegion. Braf iawn.


No comments: