Tuesday, September 2, 2014

i yvonne

Er nad ydw i'n sgrifennu'r blog hwn er mwyn diddanu'r bobl eraill, ac felly na fydda i'n dewis pynciau sydd yn apelio atyn nhw, mae'n braf cael sylwadau clĂȘn o bryd i'w gilydd. A dweud y gwir, does dim llawer o bynciau arbennig i adrodd amdanyn nhw gan nid yn Fenis dw i'n byw ynddi ond mewn tref fach gysglyd yn Oklahoma. Dyna pam fy mod i'n adrodd fy swper yn aml! Mae'n hynod o bwysig, fodd bynnag, i mi sgrifennu yn Gymraeg bob dydd i gadw beth dw i wedi ei ddysgu, ac am ryw reswm mae blog yn llawer atyniadol na dyddiadur ar bapur. Diolch i ti felly, Yvonne am dy air clĂȘn. Mi fyddai'n hyfryd pe byddwn i'n medru dy gyfarfod yn Fenis ryw ddiwrnod.

3 comments:

Yvonne said...

Oh, how nice to have a post for me! I will be in Venice next May, so if you're there, we'll meet! Ciao.

Yvonne

Emma Reese said...

Indeed I may be in Venice in next May too if everything works out!

Yvonne said...

Wouldn't that be wonderful! Let me know on my blog

http://ytaba36.wordpress.com