Sunday, September 7, 2014

defnydd y camera

Dw i newydd ddarganfod defnydd defnyddiol iawn ein camera gwyliadwriaeth newydd ni, hynny ydy ar wahân i'r defnydd amlwg. Roeddwn i'n bwyta bisgeden arbennig a ges i gan ffrind ac yn meddwl fy mod i wedi gadael darn bach bach ar y plât cyn roeddwn i'n gorfod gwneud pethau eraill. Pan welais y plât wedyn, roedd o'n wag. Roeddwn i'n chwilio am fy narn gwerthfawr ym mhob man ond methais. Awgrymodd y gŵr i mi wylio'r fideo a dynnwyd gan y camera ar gornel yr ystafell er mwyn datrus y dirgelwch - mi welais fy hun ar y sgrin yn bwyta'r darn olaf yn hapus.