Tuesday, September 23, 2014

peth bach braf

Roedd rhaid i fy mab fynd i'r ysgol yn gynt y bore 'ma. Gadawon ni'r tŷ am 6:45 mewn hanner tywyllwch. Pan gyrhaeddon ni le agored, dyma ni'n gweld yr olygfa anhygoel o brydferth tuag at y dwyrain - roedd y cymylau'n binc, glas ysgafn a llwyd. Pan des yn ôl i'r un lle wedi gostwng y mab yn yr ysgol, roedd y lliwiau wedi newid yn oren llachar, melyn a glas. Profiad braf cyn i mi ddechrau'r diwrnod.

No comments: