Wednesday, February 28, 2018

pwrim

Bydd Gŵyl Pwrim yn dechrau heno. Mae hi'n seiliedig ar hanes Esther yn yr Hen Destament. Er nad enw Duw wedi cael ei weld drwy'r llyfr, roedd O yn gweithio drwy Esther yn achub yr holl Iddewon yn yr Ymerodraeth Persiaidd. "Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daethost i'r frenhiniaeth?" Mae Duw'n ffyddlon.

No comments: