Friday, June 21, 2019

cariad chwaer

Gyrrodd fy merch hynaf anrheg fach at ei chwaer yn Japan er mwyn codi ei chalon. Mae fy drydedd ferch wrthi'n gweithio yng nghegin siop te yn Tokyo, ac mae'n anodd weithiau. Wedi clywed ei hanes, roedd fy merch hynaf eisiau gwneud ei chwaer chwerthin, ac felly bant â hithau a gyrru "pen sloth." Mae o'n wir ddoniol ac mae ei chwaer wrth ei bodd. 

No comments: