Wednesday, June 5, 2019

gweithio'n galed

Mae fy mab ifancaf wrthi'n gweithio mewn gwersyll Cristnogol yn Nhalaith Missouri yn ystod yr haf eto. Cynnal a chadw ydy ei waith. Yn ogystal â thorri'r lawnt, casglu sbwriel, gwneud y gwaith trwsio, dylai fo drwsio toiledau wedi'u rhwystro o bryd i'w gilydd. Mae o'n arbenigwr erbyn hyn! Croesawir 1,000 o wersyllwyr yr wythnos 'ma.

No comments: