Monday, June 10, 2019

yn ôl i america


Daeth fy merch hynaf yn ôl i America wedi treulio pythefnos bendigedig yn Israel. Dwedodd hi ei bod hi wedi dysgu cymaint o bethau newydd am Israel a'r ardaloedd o gwmpas, a chyfarfod nifer o bobl annwyl. Does dim dwywaith y bydd y profiadau'n cael effaith gwerthfawr ar ei phaentiadau yn y dyfodol. Ymwelodd pawb â Shtula, cymuned fach lle'r oedd fy merch paentio murlun ar y wal ffin y llynedd. Dyma hi'n adrodd hanes ei murlun at ei grŵp.

No comments: