Monday, June 17, 2019

fideo morinoen

Dyma glip ar siop goffi Morinoen yn Tokyo lle mae fy merch yn gweithio ynddi. Fe wnaeth y gohefydd waith da o ddisgrifio beth fwytaodd. Mae'r fideo dipyn yn hen ond dydy'r fwydlen ddim wedi newid. Fy merch sydd yn paratoi'r rhain bellach.

No comments: