Saturday, June 8, 2019

tad prysur

Mae Cardinal gwrywaidd sydd yn dod aton ni wrthi'n bwydo ei fabis hŷn. Doeddwn i ddim yn gwybod tan yn ddiweddar mai tad sydd yn eu bwydo nhw, ac mai mam yn eistedd ar eu nyth. Yn aml iawn mae o'n bwydo dau fabi ar yr un pryd sydd yn newynog bob amser; unwaith gwelais ddau arall gyda golwg wahanol. Mae o'n gofalu am bedwar o leiaf felly! Dw i'n hapus darparu rhai hadau iddyn nhw bob bydd.

No comments: