Thursday, June 13, 2019

diwrnod braf

Mae'n ddiwrnod hynod o braf heddiw. Wedi mynd ynghyd â'r gŵr at geiropractydd y bore 'ma, penderfynais gerdded yn y dref tra ei fod o'n gwneud neges. Roedd yn hyfryd! Ddim yn boeth, dim gwynt, dim paill, dim terfysg, dim byd annifyr. Cymerodd y gŵr amser hirach na'r disgwyl ac roeddwn i'n cerdded yn llawer mwy nag arfer. Dw i wedi blino'n braf.

No comments: