Friday, June 7, 2019

i'r gogledd

Ar ôl treulio diwrnod llawn yn Jerwsalem eto, aeth fy merch a'i grŵp i'r Gogledd wrth basio Môr Galilea, a chyrraedd Kfar Blum, cymuned fach dwy filltir i Uwchdir Golan. Caethon nhw ginio tu allan, mewn natur braf. Dwedodd fy merch fod yna niferoedd o ddysglau bach a llenwodd y bwrdd, gan gynnwys pysgodyn ffres fel hwn (efallai mai o Fôr Galilea!)

No comments: