Tuesday, June 18, 2019

strategaeth newydd

Mae'r pedwar babi wedi tyfu'n sylweddol erbyn hyn. (Dw i'n sôn am Gardinal.) Maen nhw'n dod at y bwydwr heb eu tad bellach. Gobeithio ei fod o'n cael hoe fach nes iddo gael y grŵp nesaf i ofalu amdanyn nhw. Trechodd y gwiwerod y rhwystr eto. Roedd rhaid i fy ngŵr ddyfeisio strategaeth newydd fel gwelir.

No comments: