Wednesday, June 26, 2019

unwaith yn rhagor

Mae'r frwydr yn dal i barhau. Fedra i ddim credu pa mor benderfynol ac ystwyth ydy'r gwiwerod yma. Trechon nhw'r hen arwyddion etholiad hefyd. Yn ddiweddar, gosododd y gŵr nifer o fachau o gwmpas llawr y bwydwr adar. (Roedd o'n edrych fel phalanx Macedoniaidd!) Neidiodd Yoni drosto fo'n hawdd fel athletwr Olympaidd, fodd bynnag, a chyrraedd y bwydwr. Dyma'r rhwystr newydd. Defnyddiwyd chopsticks tafladwy.

No comments: