Tuesday, June 4, 2019

croesi'r ffin eto

Wedi treulio tri diwrnod yng Ngwlad Iorddonen, mae fy merch a'i grŵp yn dod yn ôl i Israel heddiw. Cwrddon nhw â rhai gwleidyddion, mynychu darlith a mynd i siopa. Daeth twymyn siopa ar y merched i gyd, a phrynodd fy merch ffrog hardd (a drud!) Er cafodd brofiad gwerthfawr yno, mae hi'n awyddus i ddychwelyd at Israel.

No comments: