Thursday, June 20, 2019

eglwysi efengylaidd yn ffrainc

Ces fy siom ar yr ochr orau i glywed bod eglwysi efengylaidd wrthi'n cynyddu yn Ffrainc (a hefyd yn Sbaen.) Mae'n wych gweld mwy a mwy o bobl yn Ffrainc yn dod at Iesu Grist. Mae popeth yn edrych yn gyfarwydd dros ben yn y gwasanaeth hwnnw er bod yr iaith yn wahanol nag ydw i'n gyfarwydd yn fy eglwys. Un peth arall sylweddol - mae'r bobl yn edrych yn hapus.

No comments: