Tuesday, June 11, 2019

hapus, hapus, hapus

Dw i newydd orffen llyfr gan Phil Robertson, sef "Happy, Happy, Happy." Wedi byw bywyd gwyllt, anhapus, daeth ar draws Iesu Grist pan oedd o'n 28 oed. Newidiodd ei fywyd yn gyfan gwbl. Drwy weithio'n galed gyda dyfalbarhad, a bob amser gadw ei olwg ar Iesu Grist, llwyddodd i fod yn filiwnydd yn y byd hela hwyaid. Ysgrifennwyd mewn modd syml, doniol, diffuant a heb ofn; rhaid dweud mai un o'r llyfrau gorau a ddarllenais erioed ydy o. Dw i'n argymell y llyfr hwn i bawb.

No comments: