Tuesday, June 25, 2019

paid ag ofni

Cafodd fy merch neges gas gyntaf ynglŷn â'i chefnogaeth dros Israel. Oddi wrth un o'i chwsmeriaid oedd hi. Dwedodd ei bod hi'n edifaru iddi brynu celf fy merch; na fyddai hi fod wedi ei phrynu tasai hi'n gwybod bod fy merch yn cefnogi gwlad fel Israel. Ateb fy merch oedd: os dych chi ddim eisiau i mi baentio yn Israel, dylech chi beidio â fy nilyn; dw i'n mynd i wneud mwy!

Murlun fy merch a baentiodd yn Israel o'r enw "Paid ag ofni; galwaf ar dy enw"

No comments: