Saturday, August 22, 2020

bwrw ymlaen

Mae'r unig flodyn hydrangea yn dal i fwrw ymlaen yn ddewr ar ben ei hun. Mae'i liw pinc yn ymddangos yn dyfnhau bob dydd. Bydda i'n ei gyfarch bob bore ar ôl cerdded yn y gymdogaeth. "Bore da!" "Da iawn, ti!" bydda i'n dweud wrtho fo i godi ei galon a rhoi carbon deuocsid iddo ar yr un pryd.

No comments: