Tuesday, August 18, 2020

hogyn cariadus

Dw i newydd orffen gwrando ar Little Lord Fauntleroy eto. Un o fy hoff nofel ydy hi. Darllenais i hi a gwrando ar awdio sawl tro o'r blaen a dweud y gwir. Dechreuais wrando arno fo unwaith eto fodd bynnag wrth grosio pethau bach. Roedd yn anodd stopio gan mai mor ddiddorol ydy'r stori. Sut mae'r hogyn bach cariadus yn newid ei daid llym yn cynhesu eich calonnau. Cafodd sawl ffilm eu cynhyrchu, ond dydy'r un ohonyn nhw cystal â'r nofel ei hun.

No comments: