Friday, August 28, 2020

gweddi dros america

"Tad yn y nefoedd, ydyn ni'n gwybod dy fod ti'n medru gwneud y genedl hon yn aruthrol eto os trown ni'n llygaid a'n calonnau ni atat ti, a dilyn dy air yn ufudd-dod." 
- gweddi agoriadol Franklin Graham yng Nghonfensiwn GOP

Amen!

No comments: