Tuesday, August 4, 2020

uwd


Fe wnes unwaith eto. Anghofiais ddiffodd y stof coginio trydan ar ôl gosod sosban arno fo'r bore 'ma. Pan des yn ôl i'r gegin, roedd hi'n llawn o arogl llosg, ac roedd fy uwd yn prysur droi'n ddu ar y gwaelod. Bwytes i'r rhan fwytadwy er bod yna arogl annymunol ynddi. Dim mor annymunol â'r uwd a baratowyd i'r plant at Lowood yn Jane Eyre, fodd bynnag. Druan o fy sosban fach o Japan - cafodd hi ei cham-drin llawer gwaith!

No comments: