Saturday, August 15, 2020

yn ôl i'r coleg

Eith fy mab ifancaf yn ôl i'r coleg heddiw. Roedd o'n astudio gartref am bum mis oherwydd cyfyngiadau. Cafodd gyfle i wella'n llwyr rhag niwmonia ar yr un pryd. Mae o'n awyddus i ail gychwyn astudio ar y campws. Peth newydd ydy y bydd o'n gyrru ei gar ar ben ei hun i'r coleg sydd 150 milltir i ffwrdd. Hen ond car hollol ddibynadwy ydy Toyota Camry 1997. Daw adref nesaf ar gyfer Gŵyl Diolchgarwch.

No comments: