Monday, August 10, 2020

kimono

Ymwelodd fy nhair merch eu nain yr ail dro wedi llacio'r cyfyngiadau. Roedd hi wrth ei bodd wrth gwrs, a dyma hi'n prysur helpu fy merch ifancaf i wisgo kimono. Mae hyn yn rhoi llawer o bleser i fy mam gan fod ganddi nifer o kimono hardd na fedrith eu gwisgo ei hun bellach. Cawson nhw brinhawn hyfryd gyda'i gilydd.

No comments: