Wednesday, August 19, 2020

siopa ar lein

Mae siopa ar lein Walmart yn hynod o hwylus. Ar gael mae o ers tipyn, ond doedd gen i ddim diddordeb hyd at ddiweddar. Dim ond nwyddau darfodus a fydda i'n eu prynu yn y siop. Mae fy ngwaith siopa wedi cael ei haneri bellach. (Dw i heb gael fy nghyflogi gan eu hadran hysbysebu.) Yr unig gwyn sydd gen i ydy eu bod nhw'n rhoi i mi dun gyda tholc weithiau. 

No comments: