Monday, August 17, 2020

fideo newydd youtube

Wedi derbyn teclyn pennodol gan ffrind, penderfynodd fy merch hynaf greu fideo YouTube am hanes sydyn ei murlun diweddaraf yn Tennessee. Cafodd hi lawer o hwyl i wneud y fideo. Gan fod y proses gyda'r teclyn hwnnw'n hawdd iawn, mae hi'n awyddus i wneud mwy.

No comments: