Tuesday, August 25, 2020

torri canghennau

Mae rhai o'r coed yn ein hiard ni'n cael torri eu canghennau ar hyn o bryd. Bygwth y to ers misoedd maen nhw. Mae teulu sydd rhedeg y busnes wrthi'n gweithio. Bydd Boaz a Jachin (y ddwy goeden fawr wrth ochr y tŷ) yn edrych yn smart ar ôl y driniaeth.

No comments: