Saturday, August 1, 2020

gêm ar y we

Mae fy mab ifancaf wrthi'n gwylio'r gêm rhwng Chelsea ac Arsenal ar y we. Roedd o ynghyd â'i frawd hŷn yn chwarae pêl-droed ac yn gefnogwyr angerddol Uwch Gynghrair Lloegr. Aethon nhw i weld gêm Chelsea yn Stamford Bridge flynyddoedd yn ôl hyd yn oed. Medra i adnabod ond un aelod o Chelsea, sef Lampard, sydd yn rheolwr bellach ac yn edrych tipyn bach yn henach... Mae'n drist bod nhw'n gorfod chwarae heb dorf enfawr yn y stadiwm.

No comments: