Friday, August 21, 2020

gwin eirin

Dyna bost blog newydd fy merch yn Japan. Fel ei herthyglau eraill, mae'n amlwg ei bod hi wedi gwneud gwaith ymchwil yn drylwyr. Blasus iawn ydy umeshu heb sôn am ei manteision iechyd. Roedd fy niweddar frawd yn arfer gwneud umeshu o fri. Ces i wydraid bach pryd bynnag es i'w dŷ bwyta. 

No comments: