Wednesday, August 5, 2020

okutama


Mae fy ail ferch yn Japan ar wyliau sydyn. Rhaid iddi fynd yn agos oherwydd bod Llywodraethwr Tokyo wedi gofyn i'r trigolion am beidio mynd yn bell. Ac felly aeth hi i Okutama, lle gwledig, llawn o natur er ei fod o yn nherfynau Tokyo. Aeth o gwmpas yn cerdded ac ar feic. Feiciodd hi 35 cilomedr! (ar feic trydan) un diwrnod. Mae hi'n mwynhau hoe fach cyn dychwelyd i fywyd prysur.

No comments: