Monday, August 24, 2020

mae o'n gwella

Dyma'r heddwas (ar y dde) a gafodd ei saethu'n agos gan ddihiryn ddau fis yn ôl yn Tulsa. Fu farw'r rhingyll Johnson, yr heddwas arall, ond cafodd y rhingyll Zarkeshan ei arbed er gwaethaf yr anafiadau difrifol. Dw i a'r teulu ynghyd â nifer fawr o bobl yn gweddïo drosto fo. Dw i'n hynod o falch gweld y fideo hwn a gwybod ei fod o'n gwella'n sylweddol. Codwyd 600,000 doler drosto fo a theulu'r rhingyll Johnson.

No comments: