Tuesday, September 15, 2020

bath mewn sudd tomato

Roedd Reuben, ci fy merch hynaf wrth ei fodd i weld ei feistres eto wedi iddi ddod adref o Indiana. (Roedd o'n aros gyda mam ei gŵr hi.) Dyma hi'n mynd â fo i'r cae cyfagos yn y cyfnos; welodd o gysgod anifail a mynd ato'n syth wrth feddwl mai cath oedd. (Mae o'n hoffi chwarae gyda chathod.) Cafodd o sioc ei fywyd fodd bynnag; drewgi, nid cath oedd. Roedd rhaid iddo gael bath mewn sudd tomato wedyn. Profwyd fod y driniaeth yn hynod o effeithiol.

No comments: